Jak zwiększyć inteligencję dziecka?

Inteligencja dziecka może być rozwijana. To prawda, że ma ona komponent genetyczny, ale wpływ na nią mają także warunki środowiskowe i doświadczenia życiowe. Dlatego pielęgnujące środowisko, w którym nieustannie pojawiają się nowe wyzwania i w którym dziecko musi podjąć wysiłek, aby nauczyć się nowych rzeczy, zwiększy jego inteligencję.

Zachęcaj dziecko do przełamywania rutyny

Nawyki pomagają dzieciom szybciej wykonywać zadania, ale mogą stać się przeszkodą dla ich inteligencji. Dzieje się tak dlatego, że nawyki sprawiają, że mózg pracuje automatycznie i wzmacnia już istniejące połączenia neuronowe, ale nie sprzyjają powstawaniu nowych połączeń mózgowych, które sprzyjają rozwojowi umiejętności i inteligencji. Dlatego jednym ze sposobów stymulowania inteligencji dziecka jest zachęcanie go do zmiany nawyków, czy to mycia zębów przeciwną ręką, próbowania nowych smaków podczas posiłków czy odkrywania nowych gier.

Zachęcaj dziecko do rozwijania swoich pasji

Badanie przeprowadzone na Uniwersytetach w Wisconsin i Indianie wykazało, że dziecięce pasje są korzystne dla rozwoju intelektualnego. Intensywne zainteresowania, zwłaszcza te, które wymagają głębszej wiedzy, jak np. pasja do gwiazd lub tego, jak działają samochody, nie tylko pomagają dzieciom w zdobywaniu wiedzy na te tematy, ale także poprawiają ich uwagę, stymulują wytrwałość i wzmacniają umiejętności poznawcze, takie jak przetwarzanie i analizowanie informacji.

Zachęć dziecka do nauki nowego języka

Nauka nowego języka nie tylko otworzy dziecku nowe drzwi, ale także pobudzi jego inteligencję. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Georgetown University Medical Center wykazało, że ludzie, którzy biegle posługują się dwoma lub więcej językami, mają więcej substancji szarej w płatach czołowych i ciemieniowych, dwóch obszarach mózgu zaangażowanych w rozwój myślenia, uwagi i kontroli wykonawczej, w porównaniu z tymi, którzy mówią tylko jednym językiem. W znacznym stopniu pomaga także nauka języków na głos i czytanie książek dzieciom na głos. Pod tym linkiem poznasz więcej korzyści.

Zachęcaj swoje dziecko do uprawiania sportu

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Dundee wykazały, że ćwiczenia fizyczne poprawiają wyniki w nauce u dzieci, zwłaszcza w zakresie rozumienia tekstu i logicznego myślenia. Eksperci, którzy przeanalizowali wyniki szkolne z różnych przedmiotów prawie 5 tys. dzieci, a także czas, jaki poświęcały one na aktywność fizyczną, stwierdzili, że uprawianie sportu w młodym wieku jest ściśle związane z dobrymi wynikami w nauce.

Zachęć dziecko do zainteresowania się grami

Zabawa jest podstawowym elementem wczesnego rozwoju dziecka. Jest to nie tylko czynnik socjalizujący, ale także pozwala im odkrywać otaczający je świat, jednocześnie pomagając im rozwijać umiejętności poznawcze. W rzeczywistości gry planszowe i samotne gry stymulują umiejętności poznawcze, takie jak uwaga, pamięć i myślenie.